Комунальний заклад "Ліцей № 38 ім. І. О. Секретнюка" Кам'янської міської ради

 

Розклад уроків

 

 

 

 

 

Учні ліцею навчаються:
 

 

1-4 класи  -  очне навчання                                                                                                                          

5-11 класи - змішане навчання ( тиждень через тиждень)

 

Розклад дзвінків

 

№ уроку

Час проведення

Перерва

1

8:30-9:15

15

2

09:30- 10:15

15

3

10:30- 11:15    

20

4

11:35-12:20     

10

5 12:30-12:15     10

6

13:25- 14:10     

10

7

         14:20- 15:05                

5

8 15:10-15:55     -

 

                                                     ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо проведення онлайн - уроків

з використанням дистанційних технологій

 

 

І класи - початок уроків відповідно до зазначеного розкладу дзвоників; тривалість заняття по 35 хв. із перервою на 15 хвилині заняття для самостійної роботи без використання комп'ютерних , технологій та повторним підключенням на 30 хвилині заняття. (Загальна робота з використанням ТЗН на уроці становить - 20 хвилин).

2-4 класи - початок уроків відповідно до зазначеного розкладу дзвоників: тривалість заняття по 40 хв. із перервою на 15 хвилині заняття для самостійної роботи без використання комп'ютерних технологій та повторним підключенням на 35 хвилині заняття. (Загальна робота з використанням ТЗН на уроці становить - 20 хвилин).

5-11 класи - початок уроків відповідно до зазначеного розкладу дзвоників,

тривалість заняття по 45 хв. із перервою на 20 хвилині ·заняття для самостійної роботи без використання комп'ютерних технологій та повторним підключенням на 40 хвилині заняття. (Загальна робота з використанням ТЗН на уроці становить - 25 хвилин).

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
01 серпня 2022 року № 1371

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 серпня 2022 року за № 932/38268

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

1. У Санітарному регламенті для дошкільних навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24 березня 2016 року № 234, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 року за № 563/28693:

1) у розділі ІХ:

 • пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Харчування дітей здійснюється відповідно до норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305.»;

 • у пункті 2 слова та цифри «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941» замінити словами та цифрами «Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305»;
 • пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4 та 5 вважати відповідно пунктами 3 та 4;

2) у розділі ХІІ:

 • у пункті 4 після слів «тривалості сну» доповнити знаками та словами «(тривалості відпочинку)»;
 • пункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:

«В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру денний сон допускається замінювати денним відпочинком. При цьому, загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку – 12-12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон або денний відпочинок. Для дітей від 1 до 1,5 року денний сон або денний відпочинок організовують два рази на день загальною тривалістю 3,5 години. Для дітей віком від 1,5 року і старше організовують однократний денний сон або денний відпочинок тривалістю до 3-х годин.».

2. У розділі V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 вересня 2020 року № 2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 року за № 1111/35394:

1) пункт 1 підрозділу «Вимоги до організації освітнього процесу» доповнити новими абзацами такого змісту:

 • «В умовах воєнного стану, для учнів, які перебуваючи за кордоном здобувають освіту у другу зміну, початок занять повинен бути не пізніше 16:00 години.
 • В умовах воєнного стану, для учнів 1-4 класів, які здобувають освіту перебуваючи за кордоном, допускається організація дистанційної форми навчання у другу зміну.»;

2) підрозділ «Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання» доповнити новим пунктом 10 такого змісту:

«10. В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру безперервна тривалість навчальних занять при організації дистанційного навчання у синхронному форматі не повинна перевищувати для учнів:

 • 1-2 класів – 2 навчальних занять по 30 хвилин або 3 – по 20 хвилин;
 • 3-4 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 30 хвилин, або 4 – по 20 хвилин;
 • 5-6 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 35 хвилин, або 4 – по 25 хвилин;
 • 7-9 класів – 2 навчальних занять по 45 хвилин або 3 – по 40 хвилин, або 4 – по 30 хвилин, або 5 – по 25 хвилин;
 • 10-11 класів – 3 навчальних занять по 45 хвилин або 4 – по 35 хвилин, або 5 – по 30 хвилин, або 6 – по 25 хвилин.».

В.о. Генерального директора
Директорату громадського здоров’я
та профілактики захворюваності                                                       Олексій Даниленко