Комунальний заклад "Ліцей № 38 ім. І. О. Секретнюка" Кам'янської міської ради

 

Правовиховна робота

7. Правове виховання

Правове виховання — виховна діяльність ліцею, сім’ї, правоохоронних органів, спрямована на формування правової свідомості та навичок і звичок правомірної поведінки здобувачів освіти.
Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов’язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Завдання правового виховання:
– зміцнюення життєвої позиції;
– підвищення громадянської активності;
– виховання почуття непримиренності до негативних явищ.

Правовиховна робота в ліцеї

Метою правового виховання в школі є формування в кожного здобувача освіти системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю; інтересу до її законодавчих та виконавчих органів; прищеплення навичок правосвідомої поведінки; формування потреб та вмінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб, тому в ліцеї розроблена програма правового виховання, до якої включені такі заходи:

 1. Проведення місячника, тижня права;
 2. Засідання ради профілактики правопорушень;
 3. Зустрічі з працівниками правоохоронних органів, орагнів юстиції;

     4. Проведення годин спілкування, лекцій, бесід, консультації з правової тематики;

 1. Робота з громадськими організаціями.

      6. Консультації для батьків.

Профілактика правопорушень

  У межах правового виховання в ліцеї постійно працює Рада профілактики правопорушень серед здобувачів освіти, на засіданнях якого розглядаються питання порушення дітьми правил поведінки, проводиться систематична робота з дітьми різних категорій (з малозабезпечених, неблагополучних, багатодітних сімей.) Реалізуючи комплексну програму профілактики злочинності і дитячої бездоглядності, колектив ліцею працює над створенням таких умов, де кожна дитина буде почувати себе комфортно і зможе реалізувати свої здібності. Кожного року оновлюються банки даних здобувачів освіти, які потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень, бродяжництва. Попередженню правопорушень, злочинів сприяє залучення здобувачів освіти ліцею до гуртків, клубів, спортивних секцій, змістовне проведення дозвілля. Діти, схильні до правопорушень, залучаються до заходів, які проводяться в закладі, а також міських заходів.

 

Графік засідань
Ради профілактики правопорушень
на 2023 – 2024 н.р.

 

Засідання ради  проводяться кожної 3-ї або четвертої середи місяця.

 

 • 1. Засідання ( 30 серпня)
 1. Аналіз роботи Ради профілактики правопорушень у 2022 -2023 н.р. та затвердження плану роботи Ради на 2023-2024 н.р. та затвердження Положення РП.
 2. Про внутрішкільний облік учнів, схильних до порушення дисципліни чи скоєння правопорушень.
 3. Про участь ліцею в рейді «Урок»
 • 2. Засідання ( 27 вересня)
 1. Про попередження випадків протиправної поведінки в закладі здобувачами освіти.
 2.  Про соціальну паспортизацію класних колективів, соціальний паспорт ліцею і складання актів обстеження житлово-побутових умов.
 3.  Про підсумки Всеукраїнського рейду «Урок».
 • 3. засідання (25 жовтня)
 1. Облік працевлаштування випускників 9,11 класів.
 2. Про зайнятість здобувачів освіти позашкільною освітою.
 3.  Попередження конфліктів
 4. Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням учнями занять.
 5. Про проведення  рейду «Неблагополучна сім’я»
 • 4. засідання (23 листопада)
 1. Про проведену роботу щодо профілактики шкідливих звичок серед здобувачів освіти, учнівської молоді.
 2.  Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.
 3.  Про підсумки проведення  рейду «Неблагополучна сім’я»
 • 5. засідання (27 грудня)
 1. Про проведену роботи щодо профілактики негативного впливу інформаційного простору на особистісний розвиток учнів.
 2.  Про діяльність служби порозуміння.
 3.  Про роботу із здобувачами освіти, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах.
 • 6. засідання (24 січня)
 1. Про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням.
 2. Про попередження суїцидальних намірів серед підлітків.
 3. Про роботу з дітьми, які потребують педагогічної уваги.
 • 7. засідання (28 лютого)
 1. Про співпрацю з батьківським комітетом ліцею щодо профілактики правопорушень.
 2. Про роботу класних керівників та соціального педагога із здобувачами освіти контрольованих категорій.
 3. Про результати перевірки стану контролю за відвідуванням здобувачами освіти навчальних занять.
 • 8. засідання (20 березня)
 1. проведення ранньої діагностики відхилень у поведінці добувачів освіти.
 2. Про роботу ліцею щодо профілактики правопорушень у 1 кварталі
 3. Відвідування родин здобувачів освіти з метою контролю дозвілля у період канікул.
 • 9. засідання (24 квітня)
 1. Про стан відвідуваності здобувачами освіти занять.
 2. Про попередження виникнення стресів  та формування стратегії антистресової поведінки учасників  освітнього процесу.
 3. про співпрацю ліцею з ювенальною превенцією.
 • 10. засідання (29 травня)
 1. Профілактична робота із здобувачами освіти  перед літніми канікулами.
 2. Про підсумки роботи Ради профілактики правопорушень у 2023-2024н.р.

 

Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників та вчителів –предметників.

 

 

Склад ради профілактики правопорушень

 

Голова:

            РП- заступник з ВР-                        Єрьоменко В.В.

 

 

Члени ради профілактики

 

            Соціальний педагог-                        Молдован Л.Г.

            Практичний психолог-                     Лакіза І.С.

            Медична сестра-                              Буряк Н.В.

            Голова батьківського комітету-         Неклеса І.П.

 

 

 

 

 

Положення про Раду профілактики правопорушень

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішення педагогічної ради

Протокол від 31.08.2022р №1

 

Положення

про Раду профілактики правопорушень

Рада профілактики правопорушень  покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби ліцею в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у закладі, координувати дії педагогічного колективу з роботою міських структур і громадських організацій, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

 

1. Загальні положення

1.1. Рада профілактики правопорушень навчального закладу (далі - Рада) є постійно діючим органом, який утворюється з метою забезпечення профілактики негативних проявів поведінки здобувачів освіти, попередження проявів правопорушень та злочинності в учнівському середовищі.

1.2. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , іншими нормативними документами , які регулюють відносини учасників освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3.Рада працює на принципах об’єктивності, законності, справедливості, колегіальності, добровільності та неупередженості.

2.Основні завдання Ради :

2.1. Створення максимально сприятливих умов для співробітництва педагогів, учнів та їх батьків, з метою запобігання і подолання відхилень у поведінці дітей і підлітків.

2.2. Формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто негативного ставлення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими явищами.

2.3. Профілактика правопорушень серед здобувачів освіти.

2.4. Оперативний розгляд правопорушень, скоєних здобувачами освіти, які навчаються в навчальному закладі.

2.5. Допомога здобувачам освіти, батькам, педагогам у підвищення ефективності правової поведінки та профілактичної роботи.

2.6. Оперативне інформування відділу освіти, відділу ювенальної превенції та служби у справах дітей про окремі серйозні випадки правопорушень, які порушують права учасників освітнього процесу.

 

 

 

3. Функції Ради

Рада є суто профілактичним органом, що й визначає її функції.

3.1. Діагностична функція реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці здобувачів освіти, з’ясування реального стану освітнього процесу.

3.2. Координуюча функція зумовлює ефективність взаємозв’язків між ланками Ради, а також суб’єктами зовнішнього впливу на характер поведінки здобувачів освіти (ліцей, сім’я, однолітки, заклади культури).

3.3. Творча функція надає Раді право добору доцільних психолого-педагогічних, соціальних, організаційних впливів на здобувачів освіти із врахуванням конкретних умов і особливостей.

3.4. Проективну функцію Рада виконує, розробляючи нові ефективні форми і методи реагування на очікувану і реальну ситуацію із відхиленнями у поведінці чи із порушеннями морально-правових норм.

3.5. Оціночно-узагальнююча функція Ради полягає у виборі адекватної системи її роботи на підставі аналізу і оцінки наявного стану.

3.6. Просвітницька функція реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань із права, психології, медицини, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень серед здобувачів освіти.

3.7. Прогнозуюча функція полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на здобувачів освіти, які мають відхилення у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

 

4. Порядок формування складу та роботи Ради

4.1. Рада з  профілактики правопорушень серед неповнолітніх складається із 7-9 осіб у залежності від загальної кількості учнів у закладі.

4.2. Головою Ради обирається директор закладу або його заступник з виховної роботи. Голова Ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Раду завдань. У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови.

4.3. Із числа працівників закладу до складу Ради входять заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, шкільний психолог, соціальний педагог, медпрацівники. Із числа батьківської громадськості доцільно включити до складу Ради юристів-працівників правоохоронних органів, соціологів, лікарів. Із числа старшокласників до складу Ради можуть входити представники учнівського самоврядування.

4.4. Персональний склад Ради затверджується наказом директора закладу освіти, який видається щорічно до початку навчального року.

4.5. Періодичність засідань визначається в залежності від загального стану профілактичної роботи у закладі, обстановки у населеному пункті, необхідності у рішучих заходах. Формою роботи Ради є засідання безпосередньо в закладі освіти, які проводяться у разі потреби, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання координаційної Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини її членів.

4.6. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується головою Ради (за відсутності голови – його заступником). Протоколи засідань Ради веде секретар.

4.7. На засідання Ради обов’язково запрошуються класний керівник, учень, який скоїв правопорушення, батьки, або особи які їх замінюють.

4.8.Рекомендації учням та батькам надаються у письмовому вигляді під підпис про їх отримання (у п’ятиденний термін).

 

5. Права Ради

Рада має право:

5.1. Залучати спеціалістів і представників правоохоронних структур для розгляду питань, що належать до її повноважень.

5.2. Отримувати в установленому порядку від відділу освіти і правоохоронних структур інформацію, документи і матеріали, які необхідні для виконання покладених на Раду завдань.

 

 

6. Критерії постановки учня на внутрішній облік

6.1.На внутрішній облік учень може бути поставлений:

За порушення Статуту закладу освіти, що виразилися:

-         у систематичних пропусках навчальних занять без поважних причин і як наслідок цього – неуспішності;

-         агресивній поведінці у школі (бійки, жорстоке поводження з учнями, приниження людської гідності);

-         уживання ненормативної лексики;

-         паління на території закладу освіти;

-         вживання спиртних напоїв, психотропних та наркотичних речовин, появі у громадських місцях у нетверезому стані;

-         схильність до бродяжництва, жебракування, крадіжок особистого та громадського майна;

-         псування  майна закладу.

Здобувачі освіти, що перебувають у соціально небезпечному оточенні (родина, двір, суспільні установи).

6.2.            На внутрішній облік ставляться здобувачі освіти, які проживають у родинах, що не займаються або не в повній мірі займаються вихованням дітей; родини, що перебувають у соціально небезпечному становищі.

6.3.            Рекомендації для постановки на облік учня, а також її причини дає, насамперед, класний керівник, а також вчителі, що працюють у даному класі, адміністрація закладу.

 

7. Заключні положення.

7.1. У разі незгоди із рішенням Ради батьки можуть звернутися до директора навчального закладу.

7.2.Зміни до Положення про Раду можуть вноситися з метою удосконалення її роботи за пропозиціями педагогічних працівників закладу освіти.

7.3. Контроль за виконанням рішень Ради здійснюють працівники закладу освіти, які відповідають за організацію виховної роботи серед учнівської молоді.

7.4. Рада розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.