Комунальний заклад "Ліцей № 38 ім. І. О. Секретнюка" Кам'янської міської ради

 

Партнерство в освіті

 

Партнерство в освіті

 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система стосунків усіх учасників освітнього процесу, яка:

 

Принципи, на яких будується педагогіка партнерства:

 

 

 

 

Для того, щоб освітнє середовище сприяло самореалізації кожного школяра, робота повинна бути спрямована на те, щоб кожен учень міг:

·     розвинути здібності критичного мислення й незалежного висловлювання;

·     поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним нові горизонти пізнання;

·     розвивати спроможність приймати самостійні рішення, оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;

·     радіти навчанню й поважати освіту;

·     розвинути свій емоційний інтелект;

·     отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;

·     розвинути самосвідомість як самостійної особистості і як члена колективу;

·     зберегти й зміцнити моральне, фізичне і психічне здоров’я;

·     сприяти взаємоузгодженню зовнішніх потреб та внутрішніх мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників освітнього процесу. Робота з учнями будується на використанні у викладанні нових підходів, які переносять акцент не на накопичення знань, а на формування технологій розумової праці.

Співпраця учителя й учнів, партнерство на уроці, спільний процес пізнання і відкриттів, постійне створення ситуації успіху – ось складові самореалізації учня в освітньому середовищі. Треба прагнути, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних стосунків у суспільстві, навичками управління собою, своїм життям у колективі, вміли брати відповідальність за свою діяльність. Для цього вектор діяльності треба спрямувати на виховання готовності кожного учня до вирішення власних задань визначення свого місця в житті, успішного розвитку і реалізації своїх нахилів і інтересів.

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненням, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат.