Комунальний заклад "Ліцей № 38 ім. І. О. Секретнюка" Кам'янської міської ради

 

Права та обов'язки вчителів

Права та обов'язки вчителя

(передбачені нормами моралі)

                            

Учитель має право:

 • на свободу совісті, інформації;
 • на вільне висловлювання власних поглядів і переконань відповідно до морально-етичних норм;
 • на захист фахової честі та гідності;
 • на підвищення кваліфікації;

Обов’язки вчителя

(основні моральні якості вчителя)

 • Бути чесним порядним.
 • Уникати всього, що може зашкодити власному авторитетові.
 • Любити своїх учнів, сприяти їхньому інтелектуальному та моральному становленню, у кожному бачити особистість.
 • Об’єднувати суспільні інтереси з інтересами кожного, щоб турботи колективу стали особистими турботами кожного.
 • Бути гуманістом. (Гуманізм — ставлення до людини як до вищої цінності на землі.)
 • Щиро цікавитися справами іншої людини, бути доброзичливим, допомагати порадою, співчувати горю, визнавати право кожного на щастя.
 • Виховувати в собі доброту, чуйність, сердечність, ввічли­вість, шляхетність, делікатність, самовідданість, вимогливість до себе.
 • Любити батьківщину.
 • Доводити це результатами власної праці.
 • Мати почуття власної гідності. (Гідність учителя — шанування власних чеснот за поважного ставлення до чеснот навколиш­ніх).
 • Шанобливо ставитись до учнів, колег, батьків.
 • Дотримуватись моральних та етичних норм суспільства, свого колективу (Моральність — внутрішні та духовні якості, якими керу­ється людина, етичні норми; правила поведінки, обумовлені якостями. Мораль — моральні норми поведінки, стосунків, а також сама мо­раль).
 • Ефективно використовувати науковий потенціал для вирішення освітніх і виховних завдань.
 • Удосконалювати теоретичні знання та практичні навички пе­дагогічної майстерності, зокрема норм моралі.

Учитель не має права:

 • Принижувати честь і гідність учнів і колег.
 • Виявляти ненависть до учнів і колег.
 • Зневажати інші народи та культури.
 • Залучати дітей до праці, яка непередбачена загальноосвіт­німи програмами, навчальним планом і статутом школи.
 • Визначити навчальні навантаження, які перевищують норми, за­тверджені органами охорони здоров’я.
 • Зазіхати на гідність учителя, учня, батька. (Почуття власної гідності — визнання своїх позитивних якостей, скромність).