счетчик посещений

Теми, над якими працюють класні керівники

2018-2019н.р.

Клас

ПІБ класного керівника

Тема

Кравченко О.В.

«Формувати у класі товариські відносини на основі розвитку інтересу учнів один до одного , створити згуртований колектив , де є взаємоповага, сприяти розвитку позитивних моральних якостей»

Федорцова М.С.

«Адаптація дітей ,розвиток творчих здібностей»

Лісова Т.Л.

«Формування товариських відносин на основі розвитку інтересу учнів один до одного , проблем класу»

Чепурко Т.М.

«Формування соціального інтелекту та виховання духовних цінностей»

Ковальова Н.О.

«Виховання всебічно розвиненої особистості , створити сприятливі умови для розвитку здібностей , розвивати нахили і таланти дітей»

Шевченко О.В.

«Креативні методи створення психологічного комфорту , як одна з умов формування необхідних життєвих компетентностей »

Бондарьова О.С.

«Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я»

Зіненко А.С.

«Диференційовані завдання у розвитку креативної особистості як умова формування необхідних життєвих компетенцій»

Пацюк С.О.

«Виховання свідомого ставлення до суспільства і людини через особистісно-зорієнтовану систему виховання»

Поломана Н.В.

«Нестандартні форми роботи при вивченні творчої особистості дитини, вихованні та розкритті позитивних якостей»

Коротя І.Л.

«Виховання почуття особистої відповідальності за свої справи і вчинки , уміння співвідносити їх з інтересами колективу»

Ананьїна Ю.Ф.

«Формування морально-правових якостей, спрямованих на виховання громадянина України»

Плахотник Т.В.

«Орієнтація учня на розвиток його нових психологічних можливостей ,самореалізація людини в особистісній , професійній та соціальній сферах її життєдіяльності»

Уварова В.В.

«Створення згуртованого колективу , виховання креативності, патріотизму , національної свідомості учнів, формування у дітей прагнення керуватися у житті високими моральними нормами , практичними господарчими навиками»

Шевцова В.В.

«Виховання патріотизму, особистої відповідальності за свої справи і вчинки , уміння співвідносити їх з інтересами колективу»

Ісмаілова С.В.

«Виховання креативної особистості засобами етнопедагогіки»

Бабич А.З.

«Морально – духовний розвиток та соціалізація особистості через впровадження форм і методів інноваційних технологій у виховну діяльність»

Прищепа О.В.

«Формування комплексу особистісних якостей і рис характеру, що є основою повсякденних дій і вчинків»

10

Грищенко В.А.

«Створення згуртованого колективу, де є взаємодопомога , відповідальність за колективне життя , сприяння розвитку позитивних моральних якостей»

11

Плоха В.В.

«Виховання особистості підлітка на засадах національної свідомості »