счетчик посещений

Самостійна робота в дистанційний період

Структура програми експерименту

«Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» за культорологічним напрямком

СЗШ № 38 ім.Секретнюка І. О. м. Дніпродзержинська

(навчальний заклад, регіон області)

 

 

Пункт програми

Зміст

ПИТАННЯ для відповіді

1. Тема експерименту.

Назва експерименту

Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей

2.Координатор експерименту

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання

Хамурда Наталія Володимирівна, заступник директора з НВР, вчитель-методист

3. Науковий керівник експерименту або консультант.

Прізвище, ім'я, по батькові, посада, звання, місце роботи, телефон

Рогова Олена Георгіївна, доцент кафедри філософії освіти КЗ «ДОІППО»,

0673653138

4. Актуальність теми.

Утруднення, проблеми, суперечності практики, з яких витікає необхідність експерименту по даній темі

Проблемна ситуація полягає  в тому, що сучасному поколінню людей потрібно повернути віру в ідеали, духовно-ціннісні орієнтири, бо без цього кожна особистість втрачає життєву мету, а, отже, і сенс життя.  

5. Ідея експерименту.

Найбільш загальне уявлення про проблемну ситуацію, напрям діяльності експериментатора, образ бажаної зміни в учневі

Відсутність розуміння в учнів поняття духовно-ціннісних орієнтирів життя . Акцентувати увагу учнів на необхідності розвитку духовно-ціннісних  основ особистості, що є необхідним чинником продуктивного розвитку і людини, і суспільства.

6. Задум експерименту.

Конкретизація ідеї експерименту через конкретні форми, методи, логіку розгортання змісту, облік конкретних умов класу і ін.

Вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи загальноосвітнього навчального закладу культурної та наукової

спадщини передової педагогічної думки з впровадженням традиційних духовних цінностей з метою пробудження свідомого та вільного прагнення до духовного життя, збереження людяності. Втілити ідею експерименту на практиці  можливо шляхом розробки, апробації діагностичної бази щодо процесу становлення системи розвитку  аксіосфери особистості.?

7.Об'єкт експериментування.

Межі дослідження і зміни практики

Досліджується навчально-виховний процес в освітньому закладі.

8. Предмет експериментування.

Властивості, відносини, функції, що виділяються в об'єкті; частина об'єкту, що розкривається в даному експериментальному дослідженні

Виховання особистості на засадах традиційних духовних цінностей в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу.

9. Мета.

 

Очікуваний результат педагогічної діяльності, виражений в позитивних змінах в учнях, з'явилися завдяки експериментальній розробці.

Очікуваний результат, що представляється у формі: методичних рекомендацій, розробок уроків, планів, авторських програм, концептуальних положень.

Розробити та впровадити систему розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей у сучасній шкільній освіті для покращення духовно-морального стану зростаючої особистості.

 

Принципи, педагогічні технології, розроблена сукупність умов і ін.

10. Гіпотеза.

Науково-обгрунтоване логічне припущення щодо способу реалізації ідеї і задуму експерименту, сукупність дій, система мерів по реалізації завдань експерименту, максимально детально викладена модель – нововведення, за рахунок якої очікується отримати певну ефективність учбово-виховного процесу

Гіпотеза експериментальної роботи полягає в тому, що ефективна робота системи щодо розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей здійснюватиметься ефективно за умов: а) забезпечення оптимальних управлінських , організаційних, методичних, інформаційних, комунікативних, фахових, фінансово-матеріальних умов функціонування моделі духовно-ціннісного освітнього середовища; б)спирання та впровадження духовно-моральних цінностей традиційної світської культури, повернення ідеалів добра, миру, взаємодопомоги, не насилля  на основі творів морально-етичної літератури; в) запровадження у навчально-виховний процес нових форм і методів формування духовних цінностей особистості; проведення конференцій, « круглих столів»; г) вивчення , узагальнення, впровадження в практику роботи навчального закладу культурної та наукової спадщини передової педагогічної думки з впровадження традиційних духовних цінностей з метою пробудження свідомого та вільного прагнення до духовного життя, збереження людяності.

11а). Завдання. І етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети

Проаналізувати сучасні системи виховання, зокрема основні підходи до духовно-ціннісної освіти та виховання в навчальних закладах, їх взаємозвязок з розвитком аксіосфери учнів; розробити та апробувати діагностичну базу щодо процесу становлення системи розвитку аксіосфери особистості

11б). Завдання. ІІ етапу

Дії з досягнення проміжних результатів, направлених на досягнення мети

Створити систему розвитку аксіосферу особистості учня на основі моральної і культурної традицій та відпрацювати модель її реалізації в освітньому закладі; розробити методичні рекомендації щодо системи розвитку аксіосфери учнів на засадах традиційних духовних цінностей для практичного застосування в роботі інших навчальних закладів.

12.Діагностичний інструментарій.

Засоби оцінювання результатів експерименту: анкети, типи інтерв'ю, тексти контрольних робіт, тести, експериментальні дидактичні матеріали

Поточний контроль здійснюється за допомогою анкет, тестів, контрольних робіт. Результативність експерименту перевірятиметься вибірковими інтервю,експериментальними дидактичними матеріалами,за допомогою тестів, контрольних робіт.

13. Критерії оцінки очікуваних результатів.

Ознаки, або параметри, на підставі яких проводиться оцінка ефективності експериментальної розробки

Розвиток особистості учня на засадах традиційних духовних цінностей, інформаційні, комунікативні та фахові вміння учня. Результативність експериментальних матеріалів планується відстежувати за допомогою практичних та проектних робіт,наукових досліджень в ході пошукових експедицій. Фіксувати зміни в стані учнів передбачається періодичним анкетуванням.

14.Терміни експерименту.

Час початку і передбачуваного завершення експерименту

2013-2020 рр.

15.Етапи експерименту.

Частини, що визначають проміжні результати експерименту і послідовність їх досягнення

1 етап - організаційно-підготовчий (2013-2014н.р.)

2 етап – діагностико-концептуальний (2014-2015 н.р.)

3 етап – формувальний (2015-2017 н.р.)

4 етап – узагальню вальний ( 2017-2019 н.р)

5 етап – коригувальний (2019-2020 н.р.)

16. Прогноз можливих негативних наслідків.

Уповільнення темпів проходження тим, відхилення від базового компоненту змісту освіти, зміна освітніх цілей і ін., що провокує негативні зміни в учнях.

Відсутність якісної фахової підготовки вчителів з проблем духовно-ціннісної освіти та виховання.

Відсутність явних позитивних зрушень розвитку особистості учня внаслідок неповної реалізації завдань експерименту.

Які можливі негативні наслідки?

17. Способи корекції, компенсації негативних наслідків.

Дії з боку експериментатора, що управляють, знімають негативні наслідки

Забезпечення якісної фахової підготовки педагогів шляхом  підвищення рівня знань на курсах ДОІППО,розвитку компетентностей

в процесі самоосвіти.

18. Склад учасників експерименту.

Педагогічний колектив, що бере участь в експерименті по даній темі

Колектив СЗШ№38 ім.Секретнюка І.О. м.Дніпродзержинська

19. Функціональні обов'язки.

Розподіл функціональних обов'язків всіх осіб, що беруть участь в експерименті

Хамурда Н.В. – керівник групи, Прищепа Т.В. – культурологічний сектор, Пацюк С.О. – народознавчий сектор, Поломана Н.В. – літературознавчий сектор, Плоха В.В.- художній сектор, Зіненко А.С. – музичний сектор

20. База експерименту.

Група учнів, клас, паралель класів, вся школа

Паралелі 3-х,4-,х,5-х класів, учні 9-го, 10-го,11-го класів.

21. Масштаб експерименту.

Тривалість експерименту за часом і обхват за об'ємом матеріалу — один урок, декілька уроків теми, чверть, рік, декілька років

Експеримент продовжується протягом 7 навчальних років.

22. Тип експерименту.

Констатуючий, пошуковий, такий, що формує

Пошуково-формуючий тип

23. Статус експерименту.

Правове положення експерименту, його стан; внутрішньошкільний, індивідуальний або колективний; муніципального рівня; всеукраїнського рівня

Обласного рівня

24. Форма представлення результатів експерименту для масової практики.

Стаття, звіт, методичні рекомендації, програма і ін.

Статті, звіти, методичні рекомендації,програми.

25. Контакти

Електронна пошта (обов’язково!!!), телефони координатора

[email protected]

0677748126