счетчик посещений

Планування роботи

Головним завданням учнівського самоврядування є формування і розвиток  соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко  усвідомленою позицією, почуттям національної самосвідомості.

Разом з тим, реалізація завдань по організації учнівського самоврядування в школі пов’язана з необхідністю подолання такої суперечності: з одного боку, самоврядування потребує самостійності школярів, з другого – воно неможливе без удосконалення педагогічного керівництва. Вагомою помилкою минулого навчального року, яка заважала саморозвитку самоврядування дітей, було протиставлення педагогічного керівництва розвитку самодіяльності дітей.

Як невід’ємна складова частина системи самоврядування народу, його початкова ланка в сучасних умовах учнівське самоврядування повинне збагачуватися досягненнями нашої демократії, передовим досвідом у галузі залучення  народу до участі в керівництві виробничими та громадськими справами.

Формування ініціативної, здатної приймати нестандартні рішення особистості неможливе без широкого залучення  учнів до участі в управлінні шкільними справами через організацію колективної творчої діяльності та учнівського самоврядування.