счетчик посещений

В усі часи в усіх цивілізованих країнах суспільство, педагогіка, школа ставили перед собою завдання — виховати громадянина, тобто людину з певним набором її прав і обов'язків, яка поважає і дотримується норм і правил співжиття, прийнятих у даній країні та в усьому світі.

Сучасний освітньо-виховний процес має стати таким процесом, в якому відбувається соціалізація індивіда, його входження в Европейську соціокультуру. Це передбачає і потребує неформальних, інноваційних методів роботи з учнями, де активною ланкою виступає спільна творчість педагога і школяра, їх взаємодія в комунікативному колі.

Школа вже декілька років працює над вирішенням виховної проблеми розвитку в учнів комунікативних, організаційних, твор­чих здібностей, без яких неможливо говорити про ініціативну, ак­тивну особистість, з почуттям громадянської відповідальності.

Сьогодні ні в кого немає сумнівів, що входження України до Європейського Союзу не станеться само собою та дуже скоро. Цей процес потребує кардинальних змін в усіх сферах життя країни. Але чи зрозумілі євроінтеграційні пріоритети держави пересічним громадянам? Для нас, освітян, постає питання фор­мування осмисленого, а отже, й відповідального ви­бору свого майбутнього. Шлях до європейського майбутнього України починається зі школи

Школа – це соціокультурний інститут, більш того, інститут специфічний. Виховуючи дітей сьогодні, вона працює на перспективу, на майбутнє. А тому треба використовувати всі можливості сьогодні для того, щоб допомогти школярам реалізувати потребу стати більш свідомими та конкурентноспроможними, стати особистістю. Діяльність євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

 

Структура діяльності шкільного євроклубу

 

 

 

Члени Євроклубу прийняли участь у міському заході Квіткова феєрія

 

 

 

 

24 вересня 2013 року

Похід в шкільний історичний музей Залучення молоді до збереження історичної памяті

 

14 жовтня 2013 року

День українського козацтва. Було проведено навчально-виховну бесіду Життя козаків

 

 

 

 

 

15 листопада 2013 року

Зустріч-бесіда на темуМолодь і толерантність

 

 

 

 

6 грудня 2013 року

День захисника Вітчизни.

 

 

 

 

 

20 грудня 2013 року

Новорічні святкування євроклубівців.