счетчик посещений

Матеріально-технічне забезпечення

Відомості про приміщення та матеріальну базу

Назва показника   Усьо-
го
Назва показника
ряд-
ка
Усьо-
го
А Б 1 А Б 1
Загальна площа всіх приміщень (кв.м) 01 4761
Чи є в закладі (1-так, 0-ні)
Фізкультурна зала
31 1
з них здано в оренду (кв.м) 02 -
Крім того, площа орендованих приміщень (кв.м) 03 - Басейн 32 -
З рядків 01 та 03 – кількість класних кімнат
(уключаючи навчальні кабінети і лабораторії)
04 30 Навчально–дослідна ділянка (арів) 33 -
Підсобне господарство 34 -
Їх площа (кв.м) 05 1472 Опалення (1 – центральне або власна котельня,
2 – пічне)
35 1
Кількість навчальних кабінетів
Математики
06 2
Водогін 36 1
Фізики 07 1 у тому числі з гарячою водою 37 1
Хімії 08 1 Каналізація 38 1
Географії 09 1 Їдальня або буфет з гарячим харчуванням 39 1
Біології 10 1 число посадкових місць у їдальні або буфеті 40 210
Української мови і літератури 11 3 у тому числі у пристосованих приміщеннях 41 1
Інших мов і літератур національних меншин 12 - Кількість поверхів в основній будівлі закладу 42 3
Іноземної мови 13 2 До якого поверху є безперешкодний доступ
дітей-інвалідів
43 1
Усіх кабінетів з лінгафонним обладнанням 14 -
Основ інформатики й обчислювальної техніки 15 1 Кількість окремих будівель (уключаючи майстерні
та пришкільний інтернат), де навчаються учні
44 -
у
них:
встановлено комп’ютерних класів 16 1
обладнано робочих місць з комп’ютером 17 11 з них:
потребують капітального ремонту
45 -
у тому числі в яких використовується 
операційна система з відкритим кодом
18 -
перебувають в аварійному стані 46 -
Кількість комп’ютерів у закладі, усього 19 24 Чисельність учнів, які проживають на відстані
більше 3 км від закладу і потребують підвезення
47 165
з 
них:
підключено до Iнтернету 20 22
не працюють 21 - у тому числі: 
учнів, для яких організовано підвезення
48 -
термін придбання становить понад 5 років 22 19
використовуються в управлінсько-господарській
діяльності
23 11 з них за програмою “Шкільний автобус” 49 -
учнів, які проживають у пришкільному інтернаті 50 -
у тому числі для ведення бібліотечного фонду 24 1
Крім
того,
кіль-
кість
портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків 25 3 Бібліотечний фонд
Кількість книг, брошур, журналів (примірників)
51 21453
планшетів 26 -
підключених до Iнтернету (з рядків 25 і 26) 27 3 у тому числі підручників, усього 52 7828
інтерактивних комплексів 28 1 з них для: 1-4 класів 53 2132
Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання,
які використовуються у навчальному процесі
29 4 5-9 класів 54 4231
10-11(12) класів 55 1465
Кількість майстерень 30 2