счетчик посещений

інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога

        Додаток до порядку            
                 
                     
АКТ №11          
приймання-передачі дарунка           
                     
м. Кам'янське       13 листопада 2 017р.          
                     
Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку передачі
                     
дарунків, одержаних як подарунки державним або комунальним установам або організаціям від ___201__
                     
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної або комунальної установи чи організації
                     
голова батьківського комітету школи ______________ Горобей В.              
                     
Місце роботи:  -
                     
посада:                     
                     
паспорт серії -номер - виданий  -          
                     
що проживає за адресою:   -
                     
та представляє батьків. комітету школи  з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу  Пілюгіна Л.І.          
                     
місце роботи: СШ №38 ім. Секретнюка І.О.                
                     
посада: завідуюча господарством, з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови          
                     
голова батьківського комітету школи ______________ Горобей В.            
                     
передала, а Пілюгіна Л.І. прийняла дарунок згідно з описом.        
                     
Найменування Якісні характеристики дарунка:   Кількість одиниць: Додаткові відомості:            
лінолеум   м² 99,45              
шахи   шт. 3              
шахмати   шт. 3              
білизна   л. 30              
порошок пральний   кг. 2,4              
миючий засіб Gala   л. 10              
рушники паперові   шт. 4              
рідке мило   л. 5              
лампочки   шт. 30              
чистящий порошок   56 2              
сода кальцинована   кг. 11,2              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Час передачі дарунка:   11 год 00хв 13 листопада 2 017р.          
                     
Дарунок передав (передала)           ____________________ Горобей В            
                                                         підпис ПІБ            
                     
Дарунок прийняв (прийняла)   ____________ Пілюгіна Л.І.            
      підпис ПІБ            
   

 

        Додаток до порядку            
                 
                     
АКТ №01          
приймання-передачі дарунка           
                     
м. Кам'янське       12 квітня 2 017р.          
                     
Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку передачі
                     
дарунків, одержаних як подарунки державним або комунальним установам або організаціям від ___201__
                     
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної або комунальної установи чи організації
                     
батьківський комітет  3-Б класу в особі Горобей Л.О. Горобей В.              
                     
Місце роботи:  -
                     
посада:                     
                     
паспорт серії -номер - виданий  -          
                     
що проживає за адресою:   -
                     
та представляє батьків. комітету школи  з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу  Пілюгіна Л.І.          
                     
місце роботи: СШ №38 ім. Секретнюка І.О.                
                     
посада: завідуюча господарством, з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови          
                     
батьківський комітет  3-Б класу в особі Горобей Л.О.              
                     
передала, а Пілюгіна Л.І. прийняла дарунок згідно з описом.        
                     
Найменування Якісні характеристики дарунка:   Кількість одиниць: Додаткові відомості:            
Дошка шкільна дошка 5-ти поверхнева шт. 1              
                     
                     
                     
Час передачі дарунка:   11 год 00хв 12 квітня 2 017р.          
                     
Дарунок передав (передала)           ____________________ Горобей Л.О.            
                                                         підпис ПІБ            
                     
Дарунок прийняв (прийняла)   ____________ Пілюгіна Л.І.            
      підпис ПІБ