счетчик посещений

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

                Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
 
                 
ЗВІТ  
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень  
(форма № 4-2д,  № 4-2м),                    
за ІІІ квартал 2017 р.  
                           
                        коди
Установа КЗ СЗШ №38 ім. І.О. Секретнюка за ЄДРПОУ   23371354
Територія м. Кам'янське за КОАТУУ   1210465300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ   430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0          
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - -  
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 орган освіти,науки та молоді  
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                          
Одиниця виміру: грн, коп.                          
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Нараховано доходів за звітний період (рік) Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Фактичні за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 11 12
Надходження коштів – усього Х 010 3 488,33 106,33 - - - 3 382,00 Х Х Х - -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків Х 020 2 500,00 Х Х Х Х 2 500,00 Х Х Х Х Х
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб Х 030 882,00 Х Х Х Х 882,00 Х Х Х Х Х
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; державних і комунальних вищих навчальних закладів, державних наукових установ, державних і комунальних закладів культури як відсотків, нарахованих на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти Х 040 - Х Х Х - - Х Х Х Х Х
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки Х 050 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 106,33 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки та надання кредитів- усього Х 070 3 488,33 Х Х Х Х Х 3 488,33 - - Х Х
у тому числі:                          
Поточні видатки 2000 080 3 488,33 Х Х Х Х Х 3 488,33 - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 3 488,33 Х Х Х Х Х 3 488,33 - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 3 488,33 Х Х Х Х Х 3 488,33 - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Оплата енргосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
    630                      
    640                      
    650                      
Внутрішнє кредитування 4100 630 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 650 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
                  - - -    
                  - - -    
                  - - -    
                  - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 680 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - Х Х Х Х Х - - - Х Х
Повернення зовнішніх кредитів 4220 710 Х Х   Х   Х Х   Х Х  
                           
Керівник      Шпачінська Н.Є.          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
Головний бухгалтер     Горобей А.Г.          
  (підпис)   (ініціали, прізвище)              
"06"жовтня 2017 року                          
                           
АКТ №11          
приймання-передачі дарунка           
                     
м. Кам'янське       13 листопада 2 017р.          
                     
Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку передачі
                     
дарунків, одержаних як подарунки державним або комунальним установам або організаціям від ___201__
                     
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної або комунальної установи чи організації
                     
голова батьківського комітету школи ______________ Горобей В.              
                     
Місце роботи:  -
                     
посада:                     
                     
паспорт серії -номер - виданий  -          
                     
що проживає за адресою:   -
                     
та представляє батьків. комітету школи  з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу  Пілюгіна Л.І.          
                     
місце роботи: СШ №38 ім. Секретнюка І.О.                
                     
посада: завідуюча господарством, з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови          
                     
голова батьківського комітету школи ______________ Горобей В.            
                     
передала, а Пілюгіна Л.І. прийняла дарунок згідно з описом.        
                     
Найменування Якісні характеристики дарунка:   Кількість одиниць: Додаткові відомості:            
лінолеум   м² 99,45              
шахи   шт. 3              
шахмати   шт. 3              
білизна   л. 30              
порошок пральний   кг. 2,4              
миючий засіб Gala   л. 10              
рушники паперові   шт. 4              
рідке мило   л. 5              
лампочки   шт. 30              
чистящий порошок   56 2              
сода кальцинована   кг. 11,2              
                     
                     
                     
                     
                     
                     
Час передачі дарунка:   11 год 00хв 13 листопада 2 017р.          
                     
Дарунок передав (передала)           ____________________ Горобей В            
                                                         підпис ПІБ            
                     
Дарунок прийняв (прийняла)   ____________ Пілюгіна Л.І.            
      підпис ПІБ            
   

 

        Додаток до порядку            
                 
                     
АКТ №01          
приймання-передачі дарунка           
                     
м. Кам'янське       12 квітня 2 017р.          
                     
Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку передачі
                     
дарунків, одержаних як подарунки державним або комунальним установам або організаціям від ___201__
                     
Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної або комунальної установи чи організації
                     
батьківський комітет  3-Б класу в особі Горобей Л.О. Горобей В.              
                     
Місце роботи:  -
                     
посада:                     
                     
паспорт серії -номер - виданий  -          
                     
що проживає за адресою:   -
                     
та представляє батьків. комітету школи  з однієї сторони, і матеріально-відповідальна особа органу  Пілюгіна Л.І.          
                     
місце роботи: СШ №38 ім. Секретнюка І.О.                
                     
посада: завідуюча господарством, з іншої сторони, склали цей акт про те, що відповідно до зазначеної постанови          
                     
батьківський комітет  3-Б класу в особі Горобей Л.О.              
                     
передала, а Пілюгіна Л.І. прийняла дарунок згідно з описом.        
                     
Найменування Якісні характеристики дарунка:   Кількість одиниць: Додаткові відомості:            
Дошка шкільна дошка 5-ти поверхнева шт. 1              
                     
                     
                     
Час передачі дарунка:   11 год 00хв 12 квітня 2 017р.          
                     
Дарунок передав (передала)           ____________________ Горобей Л.О.            
                                                         підпис ПІБ            
                     
Дарунок прийняв (прийняла)   ____________ Пілюгіна Л.І.            
      підпис

 

Накладна   № 38 від 18 квітня 2017 р.
                                                                         
Постачальник: ФОП «Шеченко Богдан Володимирович»
            Р/р 26008518945, Банк ПАТ "Райфайзен Банк Аваль", МФО 380805
Код за ІПН 3498706038,                                                                                                                                               Адреса: 51990, смт. Карнаухівка провул. Коопетравний,9, Дніпропетровська обл.
не є платником податку на прибуток
                                                                         
Покупець: Комунальний заклад "Середня загальноосвітня школа 38 ім. І.О. Секретнюка" КМР
            Тел.: (096) 921-58-70
                                                                         
Код Товар Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
1     ручка дерев'яна.свет./пара/ 1 шт. 18,00 18,00
   
2         шпиглалет кнопка золото. Серебро 1 шт. 27,90 27,90
3         клеюча суміш для керам.плитки см-11/25кг. 3 шт. 92,00 276,00
4         затирка для швів  до 6мм.131се 33,2кг. 1 шт. 73 73,00
5         наличник дерев. 70*12*20*20,20 2 шт. 37,00 74,00
6         лазурь 0,9кг. Ролакс №107 1 шт. 51,10 51,10
7         пензель Макловиця 30*90мм. Україна 1 шт. 14,00 14,00
8         пензель Макловиця 30*110*мм. Україна  1 шт. 16,00 16,00
9         гала для миття помуду лимон/1000мл. 7 шт. 30,10 210,70
10     сада кальцинована 700г. 8 шт. 14,00 112,00
11     гала автомат 2в 1 СМЗ порош. морська свіж.1,5кг. 1 шт. 59,15 59,15
12     прок Губка кухонна профільовані 5шт. 1 шт. 13,00 13,00
13     Білизна Калушанка 1л. 7 шт. 5,80 40,60
14         Прок губка кухонна хвилястьа 1 шт. 2,88 2,88
                                            Разом:                 988,33
                                              ПДВ                 0,00
                                              Всього з ПДВ             988,33
Всього найменувань 14, на суму 988,33 грн. (дев'ятсот  вісімдесят вісім грн, 33коп) без ПДВ
 
 
                                                                         
                                                                         
  Видав(ла):         Отримав(ла):