счетчик посещений

Правила прийому

1. Прийом учнів до всіх класів здійснюється на безконкурсній основі відповідно до теоиторії обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи при наявності вільних місць у відповідному класі. Перевага в зарахуванні надається учням, які проживають на мікрорайоні школи.

 

2. До першого класу приймаються та перевдяться діти, як правило, із шести років і проводиться до 31 серпня.

Зарахування і переведення учнів здійснюється, як правило, до 31 серпня за наказом директора на підставі:

  • заяви батьків або осіб, що їх замінюють;
  • свідоцтва про народження дитини або паспорта;
  • медичної довідки встановленого зразка та довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення (для знов прибулих учнів);
  • документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу)

 

3. Порядок проведення і випуск учнів Закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і фор власності, відповідно до нормативно-правових документів. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року на навчання до іншого закладу освіти. При цьому до заяви додаються відповідні документи про освіту (табель успішності, довідка), медичні документи. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

 

4. В Закладі можуть створюватися групи для дітей дошкільного віку для підготовки до школи та адаптації до умов шкільного життя.

 

5. Під час прийому дитини до Закладу керівник зобов"язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із Статутом Закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.