счетчик посещений

Дослідно-експериментальна робота за темою: "Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» на період 2013-2020 роки культурологічний напрямок"

 

Мета дослідження

Розробити та впровадити систему розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей у сучасній шкільній освіті для покращення духовно-морального стану зростаючої особистості

 

Об’єкт дослідження

Навчально-виховний процес в освітньому закладі

 

Предмет дослідження

Виховання особистості на засадах традиційних духовних цінностей

в системі роботи загальноосвітнього навчального закладу

 

Гіпотеза дослідження

Гіпотеза експериментальної роботи полягає в тому, що ефективна робота системищодо розвитку

аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей здійснюватиметься 

при забезпеченні оптимальних управлінських умов 

 

Завдання дослідно-експериментальної роботи:

 • проаналізувати сучасні системи виховання;
 • розробити та апробувати діагностичну базу щодо процесу становлення системи розвитку аксіосфери особистості;
 • створити систему розвитку аксіосфери особистості учня на основі моральної і культурної традицій;
 • розробити методичні рекомендації щодо системи розвитку аксіосфери учнів на засадах традиційних духовних цінностей

 

Теоретико-методологічна основа експерименту

положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ЗУ «Про захист суспільної моралі», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної національної програми  «Освіта», основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

Основні напрямки експерименту

 • розробка нових форм освітньої діяльності;
 • розробка нового змісту духовно-ціннісної освіти;
 • апробація нових навчально-методичних матеріалів щодо нового змісту духовно-ціннісної освіти

 

Методичні дослідження

 • Теоретичні:
 • аналітико-прогностичний;
 • порівняння;
 • систематизації;
 • узагальнення
 • Емпіричні:
 • вивчення науково-методичної літератури з проблеми;
 • педагогічне спостереження; 
 • опитування;
 • анкетування;
 • тестування;
 • рейтингові дослідження;
 • експеримент

 

Основні показники для вивчення

 • рівень навчання і виховання;
 • рівень засвоєння надбань традиційної духовної культури;
 • рівень розвитку аксіосфери учнів;
 • рівень життєвої компетентності особистості учня;
 • рівень розвитку інноваційного простору школи

 

Наукова новизна дослідження

Наукове обґрунтування створеної інноваційної системи духовно-ціннісної освіти в сучасній школі; впливу традиційних духовних цінностей на розвиток аксіосфери сучасної особистості

 

Теоретична значимість

У результаті розробки інноваційної системи розвитку аксіосфери особистості планується отримати дані, які визначать в навчально-виховному процесі вплив традиційних духовних цінностей на становлення духовної, здатної до самоудосконалення, особистості

 

Практична значимість

Полягає в можливості використання розробленої системи розвитку аксіосфери сучасної особистості на засадах традиційних духовних цінностей у навчально-виховному процесі

 

Достовірність результатів

Забезпечуватиметься якісною математичною та статистичною обробкою експериментальних даних

 

Вірогідність негативних наслідків експерименту:

відсутність якісної фахової підготовки вчителів з проблем духовно-ціннісної освіти та виховання;

відсутність явних позитивних зрушень в процесі створення системи розвитку аксіосфери особистості учня внаслідок нездатності повної реалізації завдань експерименту певним колом педагогічних працівників

 

Очікувані результати

Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей в сучасному навчальному закладі, що забезпечує:

 • високий рівень навчання і виховання особистості учня;
 • високий рівень засвоєння надбань традиційної духовної культури;
 • високий рівень розвитку аксіосфери учнів;
 • високий рівень життєвої компетенції особистості учня; 
 • високий рівень розвитку інноваційного простору школи