Аналіз діяльності НЗ у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік

Аналіз

діяльності навчального закладу у 2017/2018 навчальному році та завдання на 2018/2019 навчальний рік

 

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

1.1.Аналіз структури і мережі класів..  Рух учнів. Середня наповнюва-ність класів

На початок 2017/2018 року у школі навчалися 545 ученів.

Укомплектовано 21 клас, середня наповнюваність у класі – 26  учнів.

Школа І ступеня – 9 класів, школа ІІ ступеня - 10, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Класи

На 01.09.2017

26.05.2018

Різниця

Прибу

о

Вибуло

ЗНЗ району

ЗНЗ інших районів

Інші навч. заклади

Виїхали за межі міста

Виїхали за межі країни

1

61

63

+2

4

2

 

2

 

 

 

2

63

62

-1

3

4

 

2

 

2

 

3

56

57

+1

3

2

 

 

 

2

 

4

71

70

-1

-

1

 

 

 

1

 

5

47

49

+2

2

-

 

 

 

 

 

6

62

61

-1

 

1

 

 

 

1

 

7

61

61

-

-

-

 

 

 

 

 

8

39

39

-

1

1

 

 

 

 

1

9

47

46

-1

-

1

 

 

 

1

 

10

17

17

-

-

-

 

 

 

 

 

11

21

21

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов'язана з переїздами (діти із зони АТО): із 18 учнів, що вибули, 5 виїхали за межі  району, 5 – за межі міста та 3 учні за межі України.

Мережа за 3 роки

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1-4

226

238

252

5-9

239

258

256

9

42

47

46

10-11

28

38

38

11

11

16

21

1-11

493

534

546

 

 

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

§  організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§  спільна робота з ДНЗ № ;

§  контроль за відвідування учнями навчальних занять;

§  організація навчання за індивідуальною формою;

 організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі .

1.2. Соціальний паспорт

У 2016-2017 н.р. у закладі навчалося 546 учнів.

З них:

❖         Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 17 учнів;

❖      Діти з багатодітних родин – 102  учня;

❖      Діти з малозабезпечених родин – 14  учнів;

❖      Діти учасників АТО – 14 учнів;

❖      Діти з АТО – 1 учень;

❖      Діти –чорнобильці – 3 учня;

❖      Діти – інваліди – 4 учня;

❖      Діти з родин,які опинилися в складних життєвих ситуаціях – 18 учнів;

❖      Родини, які опинилися в СЖО – 10 родин;

❖      Діти, які стоять на внутрішньо шкільному обліку – 18 учнів;

❖       Родини, які стоять ВШО – 4 родини.

Діти пільгових категорій

Робота з соціального напрямку проводилася відповідно до річного плану роботи школи, планів виховної роботи класних керівників, плану заходів по роботі з дітьми та родинами, які опинились в складних життєвих обставинах, плану роботи Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх..

У 2016/2017 навчальному році інспектором з охорони дитинства було призначено соціального педагога школи Бондарьову О.С.. Постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування, та інших дітей із соціально вразливих категорій.

                  Діти пільгових категорій стоять на обліку у департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міської ради та ССД міста.

Учні користуються пільгами, які надає їм держава:

- Безкоштовне харчування  (діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей, діти з АТО – за наявністю довідки, діти учасників АТО, діти з багатодітних родин, за наявності посвідчення).

- Замовлено шкільну та спортивну форму на 2016-2017 н.р. – 17 чоловік.

- Всі діти-сироти та позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти АТО та діти з АТО отримали подарунки до Новорічних свят та відвідали новорічні вистави.

-  Діти пільгових категорій відвідали новорічні вистави в ДК «Хімік», театрі Лесі Українки та шоу у м.Дніпрі.

-  Проведено роботу щодо оздоровлення сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших вразливих категорій.

Класними керівниками Романенко К.О., Зіненко Я.С., Бондарьовою О.С., Зіненко А.С., Кравченко О.В., Тронь Л.А., Тронь Т. М., Лобко Г.П.,Лісовою Т.Л., Уваровою В.В.,Плахотник Т.В., Шевцовою В.В., Ісмаіловою С.В., Бабіч А.З., Прищепою О.В., Грищенко В.А., Пацюком С.О., Полагейкіною В.А., Плохою В.В., Поломаною Н.В., Коротею І.Л. обстежені житлово-побутові умови проживання дітей пільгової категорії, складено акти.

У жовтні місяці класними керівниками спільно з соціальним педагогом було надано характеристику та інформацію про оздоровлення дітей під опікою у ССД районів Кам'янського.

У ІІ семестрі класними керівниками було повторно відвідано родини, де виховуються діти під опікою для обстеження житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та складено відповідні акти.

1.3. Моніторинг якості навчальної діяльності :

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2-А

-

-

70

2-Б

-

-

72

3-А

-

43

73

3-Б

-

45

61

4-А

48

40

50

4-Б

58

63

63

4-В

61

47

58

5-А

82

77

83

5-Б

64

43

31

6-А

54

35

29

6-Б

50

30

33

7-А

43

18

17

7-Б

59

33

32

8-А

43

35

45

8-Б

42

36

42

9-А

38

30

56

9-Б

32

23

32

10

20

17

35

11

40

45

62

                                 Якість знань 7-12 б у %

Відмінники 10-12 б у %

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2-А

-

-

7

2-Б

-

-

13

3-А

-

17

21

3-Б

-

10

14

4-А

13

13

14

4-Б

11

11

11

4-В

16

16

10

5-А

14

9

4

5-Б

18

9

-

6-А

6

3

-

6-Б

6

3

3

7-А

3

7

7

7-Б

-

-

-

8-А

-

-

-

8-Б

9

-

-

9-А

-

3

4

9-Б

-

-

-

10

2

-

-

11

3

5

5

Моніторинг навчальних досягнень учнів в порівнянні за 3 роки

а) успішність учнів 100%

б) якість знань 7-12 б

 

Всього учнів

2014-2015

Всього учнів

2015-2016

Всього учнів

2016-2017

учні

%

учні

%

учні

%

1-4

226

105

60

238

88

51

252

122

65

5-9

239

76

32

258

75

29

256

109

43

9

42

17

40

47

8

17

46

21

46

10-11

28

19

68

38

20

52

38

19

68

11

11

8

73

16

10

62

21

13

62

1-11

493

216

49

539

183

39

546

250

52

 

в) відмінники 10-12 б

 

Всьо-го учнів

 1.  

Всьо-го учнів

 1.  

Всьо-го учнів

 1.  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1-4

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

5-9

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

9

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  

10-11

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

11

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  

1-11

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

 

З метою підвищення освітнього рівня учнів учителі школи впроваджували нові форми і методи навчання: кейс-технології, хмарні технології, перевернутий урок та ін. Результат  інновацій виявили показники ЗНО та ДПА випускників.

- результатив-ність участі випускників закладу в ЗНО та ДПА, вступ до вищих навчальних закладів в розрізі профілю

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

У 2016/2017 навчальному році в школі функціонували 2 профільних класи:  10 – математичний профіль (17 учнів), 11 – профіль української філології (21 учень ).

В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами, коледжами є одним із напрямків роботи закладу. Це пов‘язано з тим, що ВНЗ мають багато різноманітних факультетів та готують спеціалістів широкого спектру професій. Спільна робота охоплювала навчально-виховний процес, роботу з обдарованими учнями, методичну допомогу вчителю.

Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямками:

§ профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ на батьківських зборах та у класах);

§ відвідування лекцій на базі ВНЗ; 

§ педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчального закладу.

У 2016/2017 навчальному році в рамках профільної освіти були проведені екскурсії до відповідних навчальних закладів.

 Протягом  навчального року проводиться комплексний моніторинг  профільного навчання, в процесі якого відстежуються навчальні досягнення  учнів профільних класів, їх  ускладнення, динаміка результатів предметних олімпіад. Підсумки моніторингу  розглядаються  та обговорюються на нарадах при директорі, педрадах, засіданнях МР та МО. Порівняльний аналіз досягнень учнів профільних класів здійснюється за  роками навчання.                       

      Профіль охоплює сукупність предметів природничо – математичного циклу  (алгебра, геометрія, фізика) та суспільно-гуманітарного  циклу (українська мова, література, зарубіжна література).

 

                             Модель допрофільного навчання

Радиальная диаграмма

 

 

 

Програма

впровадження профільного навчання

Радиальная диаграмма

 

Результативність профільного навчання

1. Побудова оптимальної моделі робочого навчального плану для старшої  школи відповідно   до запитів  профільного навчання.

1.        Підвищення якості освіти в школі.

2.        Підвищення рівня педагогічної майстерності та науково – методичної діяльності педагогів школи.

3.        Підвищення рівня інформаційної культури вчителів, учнів та їх батьків; рівня навчально – методичного та матеріально – технічного забезпечення школи.

4.        Розробка та опрацювання інноваційних форм, методів та технологій в організації навчально – виховного процесу в профільних класах.

5.        Налагодження та закріплення зв’язків школи з  ВНЗ.

6.        Підвищення рівня самостійності та самосвідомості учнів при визначенні форм подальшого навчання.

7.        Можливість активної самореалізації учнів школи при подальшому навчанні у ВНЗ різних рівнів акредитації.

8.        Формування стійкої мотивації у випускників школи до подальшого навчання протягом усього життя.

9.        Формування у випускників школи основних життєвих компетентностей.

 

 

Результати  ДПА-ЗНО випускників

11 класу за 2015-2016 н.р. та 2016-2017н.р.

 

 

 

Назва

предметів

Всього

випускників

2015-2016

н.р.

 

 

1-3 бб

 

7-9 бб

 

 

10-12 бб

Всього

випускників

2016-2017

н.р.

 

1-3 бб

 

7-9 бб

 

10-12 бб

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

К-сть

учнів

%

Українська мова та

література

16

3

19

4

25

1

6

 

21

1

5

11

52

3

14

Історія

України

4

-

-

1

25

-

-

14

1

7

3

21

1

7

Математика

12

2

17

5

42

-

-

13

4

31

5

38

1

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Але хотілося б відзначити, що співпраця з ВНЗ проводилася не досить активно, не використовувалися всі можливості та ресурси ВНЗ. Тому у 2017/2018 навчальному році шкільним методичним об’єднанням необхідно спланувати та розпочати активну роботу з ВНЗ із питань науково-дослідницької роботи учнів, профільного навчання, профорієнтаційної роботи .

 

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2017 році. Систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори.

Обов’язкову державну підсумкову атестацію у формі ЗНО здали 21 випускник.

У 2017 році зі школи було випущено 21 одинадцятикласник, переведено 46 учнів до 10-го класу.

      Усі випускники школи навчаються у навчальних закладах 1-4 рівнів акредитації або працевлаштовані.

 

 

 1.  
 1.  
 1.  

9 кл

 1.  

9 кл

11 кл

 1.  

11 кл

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

Школа

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 •  
 •  
 •  
 1.  

 

 

1.4. Робота з обдарованими

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Науково-методична, інноваційно-експериментальна робота закладу.

 

 

- Експеримен-тальна робота закладу                         

           У 2016/2017 навчальному році педагогічні працівники здійснювали відповідну роботу щодо розвитку інтелектуальних здібностей та обдарувань учнів. Були здійснені певні заходи: поновлено інформаційний банк даних обдарованих учнів школи; проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін,  організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі учнівських олімпіад та проведені шкільні конкурси і виставки творчих робіт учнів, які  спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; забезпечене щотижневе інформування про всі досягнення учнів школи на загальношкільних лінійках  тощо       

             Учні школи  брали участь в міських предметних олімпіадах з базових дисциплін. У жовтні проведено діагностику обдарованості учнів та створено банк даних «Обдарованість».

    На предметних міських олімпіадах учні нашої школи показали середній результат.  Учень 9-а класу Ткаченко Дмитро на олімпіаді з  англійської мови виборов 3 місце.

Учні  школи постійно беруть участь   у Всеукраїнських конкурсах. Такі конкурси, як «Олімпус» - з української мови, літератури, математики, «Гринвіч" з англійської мови,  «Геліантус»  з біології ,набувають все більшої популярності, кількість учасників з кожним роком збільшується.

2016-2017 н.р.

№ п/п

Назва конкурсу

Рівень

Всього учасників

Відмінний результат

Добрий результат

 

Учасники

 

 

 

1.

  "Гринвіч "

(англійська мова)

Всеукраїнський

16

7

-

9

3.

 «Олімпус» (українська мова)

Всеукраїнський

41

1

10

30

4.

«Ukraine is our Motherland» (англійська мова)

Всеукраїнський

5

-

-

5

 

5.

«Puzzle» (анг.мова)

Всеукраїнський

23

6

--

17

 

6.

«Олімпус»

(Українська література)

Всеукраїнський

26

3

7

17

7.

«Кенгуру» (математика)

Всеукраїнський

39

2

2

32

8.

«Геліантус» (біологія)

Всеукраїнський

12

3

3

6

9.

«Олімпус» (англійська мова)

Всеукраїнський

23

-

-

23

10

«National cuisine» (англійська мова)

Всесвітній

5

-

-

5

11

«Колосок» -2016( фізика)

Всеукраїнський

42

-

6

36

12.

«Бобер» (фізика)

Всеукраїнський

36

3

16

27

13.

«Колосок» - 2017(фізика)

Всеукраїнський

35

-

16

19

14

«Колосок» - 2017(біологія)

 

8

-

-

8

 

 

 

2015-2016 н.р.

№ п/п

Назва конкурсу

Рівень

Всього учасників

Відмінний результат

Добрий результат

Учасники

1.

  "Гринвіч "

Всеукраїнський

8

3

1

4

3.

 «Олімпус» (українська мова)

Всеукраїнський

32

4

14

14

4.

«Ukraine is our Motherland»

Всеукраїнський

5

 

 

5

 

5.

«I love cookinq»

Всеукраїнський

5

 

 

5

 

6.

«Олімпус»(Українська література)

Всеукраїнський

15

4

4

7

7.

«Олімпус» (математика)

Всеукраїнський

36

2

2

32

 

 

           Учні 5-11 класів брали участь у Всеукраїнських творчих конкурсах з української  мови: Всеукраїнський конкурс ім. Т.Г. Шевченка ( 7 учнів), Міжнародний конкурс знавців української мови ім.. П. Яцика ( 9 учнів), конкурс для дітей та юнацтва « Літературний всесвіт» ( 1 учень), Регіональний конкурс     « Молодь проти корупції» (1 учень).

    У грудні на базі 35 школи пройшов Франко-фест « Апостол духу і праці», в якому наша школа була представлена учнями 11 класу з музичною композицією   « Не твоя війна». У лютому 2017 р. учні школи представляли літературно-музичну композицію «Знайомимось: ми - роми» на базі СЗШ№6.Учениця 7-А класу  Софія Шапа презентувала власний вірш у міському конкурсі читців поезії Т.Г.Шевченка.

   Під керівництвом учителя біології О.В.Прищепи учень 9-А класу Лакіза Нікіта був учасником Всеукраїнського конкурсу «День птахів-2017»,організованому Київським еколого-культурним центром, де представив свою роботу в практичній номінації «Пташині будиночки».

    Учениця 9- а класу Єременко Руслана була учасницею міського етапу обласного конкурсу вишивки «З любов'ю до України» .

Учні школи брали участь у

-міських творчих конкурсах :

Єременко Руслана , 9-А клас – «Собори наших душ», учасник;

Куренкова Єва, 6-А клас – «Віват, талант», учасник;

Байдак Діана, 9-А клас – «Собори наших душ», призер 2 місце.

-обласних творчих конкурсах:

Байдак Діана, 9-А клас – «Собори наших душ», учасник 1 етапу;

Куренкова Єва, 6-А клас – «Віват, талант», учасник в номінації «Декор та оформлення»

-хореографічний колектив «Юна» - міський конкурс «Віват, талант»(номінація –хореографія), диплом 3 рівня

- хореографічний колектив «Юна» -змагання зі спортивної аеробіки, 8 місце.

           Школа брала  участь у міських змаганнях з плавання та баскетболу (посіла 3 місце у своїй підгрупі) та у спортивно-масовому заході «Школа плавання» . Команда школи  посіла 1 місце в міських змаганнях «Спорт для всіх – здоров’я нації» (керівник Шевцова В.В.).

   Учні школи були учасниками 

-спортивно-масового заходу «Ігри чемпіонів» серед учнів 5-6 класів (1 місце серед шкіл району; фінал – 5 місце серед шкіл Кам'янського);

- міського етапу Всеукраїнського конкурсу вікторини «Знавець олімпійського спорту» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

-фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»(2 місце в районі, 3 місце серед шкіл Кам'янського);

-міського змагання з шашок серед команд загальноосвітніх закладів(; місце в районі);

-міських змагань «Старти надій»(4 місце в районі);

-у міському кубку з футболу серед збірних команд загальноосвітніх навчально-виховних закладів.

   Команда навчального закладу виборола 1 місце у міських змагання з військово-спортивного багатоборства серед шкіл Південного району ; 1 місце у міських змагання з військово-спортивного багатоборства серед шкіл міста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідною метою виховання залишається ідеал всебічно розвиненої

особистості. Він орієнтує на широкий індивідуальний підхід, застерігає від зведення виховання до однобічної і пасивної адаптації молоді в конкретних суспільних умовах. Враховуючи всі вищезазначені чинники  та прагнучи виховувати  високогуманних креативних  членів українського суспільства, колектив нашої школи бере участь в обласному експерименті «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей».

Заступник директора з НВР як куратор роботи  брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти» в  листопаді 2016 року.  Результатом участі в конференції стала  надрукована у збірнику стаття  Хамурди Н.В. « Духовність як підґрунтя національно-патріотичного виховання». Учні 8-х, 9-х, 10-го класів у рамках експерименту протягом року готували творчі проекти, в яких прагнули збагатити свої знання про Україну, її звичаї, традиції, прилучитись до багатої духовної спадщини рідного народу.

2017 рік – участь школи на базі СЗШ№30 в обласному семінарі-практикумі для координаторів експериментальних навчальних закладів на тему «Експериментальна апробація системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей» ( майстер-клас учителя історії Пацюка С.О. « Соціалізація особистості» (урок з курсу    «Людина і світ», 11 клас), виставка виробів декоративно-прикладного мистецтва, розробки уроків та позакласних заходів з теми експерименту, творчі роботи учнів). Підсумок роботи педагогів школи в році  рамках експерименту стали друковані методичні та творчі матеріали вчителів Ісмаілової С.В., Поломаної Н.В., Хамурди Н.В., ПрищепиО.В., Бабич А.З., Полагейкіної В.А., Плохої В.В. та вчителів початкової школи.

          У зміцненні патріотичних почуттів велику роль відіграє героїко-патріотичне виховання, покликане формувати бойовий, морально-психологічний дух, спонукати до фізичного вдосконалення громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського обов'язку, готовності у будь-який час стати на захист України, оволодівати військовими і військово-технічними знаннями, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його збройних сил. Цей напрям реалізовувався педагогічним колективом в рамках регіонального проекту “Військово-патріотичне виховання як невід`ємна складова у формуванні компетенцій учнів при вирішенні основного суспільного завдання- підготовки майбутніх воїнів” та в обласному  проекті  з національно-патріотичного виховання “Наша Батьківщина- велика родина”.  Учні школи взяли участь у міському фестивалі «Хвиля памяті» (жовтень  2016), у міському спортивному фестивалі (травень 2017).

Виховання працелюбності, творчого ставлення до навчання, праці, життя реалізуємо завдяки участі в  соціальному  професійно-зорієнтованому  педагогічному  проекті регіонального рівня “Формування компетентної особистості учня на уроках обслуговуючої праці по відродженню українських народних традицій ”. Результатом заключного етапу роботи в проекті стала проектна робота з трудового навчання  ( Шпачінська Анастасія,7-А клас); пошиття дитячого одягу для дітей будинку маляти (учениці 9-Б класу Кізілова Вікторія,8-Б класу Кізілова Вероніка).

 

 

 

 

- Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив та результати її розв'язання

 

Згідно з положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Департаменту з гуманітарних питань у 2016-2017 навчальному році школа працює над реалізацією науково-методичної проблеми « Індивідуальний підхід у вихованні особистості з високим рівнем громадянської свідомості патріотизму і загальнолюдських  цінностей», зокрема над  вдосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, над  підвищення результативності навчально-виховного процесу.

Пріоритетними напрямками роботи були:

-          контроль виконання нормативної бази;

-          досконале володіння змістом навчальних програм та галузей Державного стандарту школи з метою формування досконалої галузевої компетентності;

-          досконале володіння формами оцінювання, контролю, корекції та діагностування;

-          моделювання та впровадження в практику роботи адаптованих технологій , що сприяють зростанню педагогічної майстерності  та розвитку креативності інноваційної особистості;

-      постійне оновлення бази даних щодо впровадження нових креативних технологій, постійне підвищення культурного і професійного рівня вчителів. поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, інтернет ресурсах;

-      створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

-      забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи;

-      використання інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі;

-      модернізація матеріально-технічної бази школи, змістовного наповнення навчальних кабінетів.

 

            Упродовж семестру  в школі працювало 4 методичних об’єднання, методична рада, які координували та спрямовували роботу всього педагогічного колективу.

            На  засіданнях  методичного  об'єднання, методичних  радах, педагогічних радах, нарадах при директорові розглядалися наступні питання:

-          підвищення якості знань учнів з базових предметів;

-          впровадження інноваційних сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень;

-          формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості ;

-          родинно-сімейне та моральне виховання ;

-          робота з обдарованими дітьми;

-          використання технологій продуктивного навчання з метою розвитку креативності учнів,

-          впровадження проектної діяльності учнів для підвищення мотивації до навчання;

-          забезпечення повноцінного фізичного та духовного  розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я.

      Структура та зміст методичної роботи з педагогічними кадрами були визначені на підставі діагностики запитів і потреб педагогів та результатів моніторингових досліджень.

             Важливим засобом підвищення педагогічної майстерності вчителя, яка зв’язує в єдине ціле всю систему діяльності школи, є методична робота. Згідно з визначеними цілями та задачами робота методичного кабінету  здійснювалась за наступними напрямками:

- підбір та розстановка кадрів;

- робота з молодими спеціалістами;

- підвищення рівня професійної підготовки вчителів.

     Методична робота з педагогічними кадрами була побудована на принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, безперервності їх професійного вдосконалення. Структура роботи з педагогічними кадрами, визначена в школі, сприяла реалізації поставлених завдань підвищення рівня професійної майстерності кожного педагога.

Протягом навчального року методичний кабінет продовжував поповнюватися педагогічною літературою і методичними матеріалами.

      Система методичної роботи в школі передбачає також проведення  предметних тижнів педагогічної майстерності, під час яких вчителі обмінюються своїм досвідом.

Одним із важливих чинників реформування освіти на сучасному етапі є її інформатизація. Запровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу.

На виконання Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій, у школі педагоги активно оволодівають ІКТ та впроваджують комп’ютерні технології у процес навчання школярів.

У 2016/2017 навчальному році педагогічні працівники здійснювали відповідну роботу щодо розвитку інтелектуальних здібностей та обдарувань учнів. Були здійснені певні заходи: поновлено інформаційний банк даних обдарованих учнів школи; проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін,  організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському етапі учнівських олімпіад та проведені шкільні конкурси і виставки творчих робіт учнів, які  спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей; забезпечене щотижневе інформування про всі досягнення учнів школи на загальношкільних лінійках  тощо.

           З метою удосконалення педагогічної майстерності вчителів, для підвищення результативності навчально-виховного процесу протягом року актуальні питання навчання, виховання й розвитку учнів розглядалися на:

  засіданнях педагогічної ради:

«Пріоритетні напрямки духовно-морального виховання особистості як сучасний фактор соціалізації»;

«Формування школи майбутнього щодо успішного розвитку особистості»;

  «Діяльність навчального закладу в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій , моніторингових досліджень».

  психолого-педагогічних семінарах:

«Задатки, здібності, обдарованість дітей»;

«Виховання громадянської компетенції учнів школи».

  круглих столах:

«Процеси адаптації учнів 5-х класів щодо навчання в основній школі»

  предметних  тижнях.

У листопаді була проведена педагогічна ради «Діяльність навчального закладу в інноваційному режимі з використанням сучасних педагогічних технологій , моніторингових досліджень». Накопичено матеріали щодо інноваційної діяльності вчителя, розглянуто роботи передових вчителів з указаної теми,  визначено для апробування інноваційні методи навчання та виховання.

Однією з форм роботи з педагогічними кадрами є практичні семінари. На базі школи було проведено семінар бібліотекарів у грудні , який пройшов на високому рівні.  Позакласну роботу  показував учитель історії Пацюк  С.О., ОТМ  Плоха В.В.,  обслуговуючої праці  Попаїка Г.В.

 

 

Кадрове забезпечення

За освітою

 

 1.  
 1.  
 1.  

Всього

 1.  
 1.  
 1.  

Повна вища

 1.  
 1.  
 1.  

Бакалавр

 1.  
 1.  
 1.  

Молодший спеціаліст

 1.  
 1.  
 1.  

 

За категоріями

Вища категорія

 1.  
 1.  
 1.  

1 категорія

 1.  
 1.  
 1.  

2 категорія

 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  

Старший учитель

 1.  
 1.  
 1.  

За педагогічним стажем

До 3-х років

 1.  
 1.  
 1.  

Від 3 до 10 років

 1.  
 1.  
 1.  

Від 10до20 років

 1.  
 1.  
 1.  

Від 20 і більше

 1.  
 1.  
 1.  

За віком

До 30

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Від 60 і більше

 1.  
 1.  
 1.  

Пенсіонери

 1.  
 1.  
 1.  

 

 

 

 

 

 

Робота з молодими та новоприбулими вчителями

 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація співпраці з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим учителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй діяльності досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

    Протягом року      велася             робота            щодо професійної адаптації молодих педагогів.  Головним завданням  «Школи  молодого  вчителя»  було надання методичної допомоги вчителям-початківцям  у  розв’язанні першочергових  проблем.  Зміст роботи полягав  у  спільних заняттях із заступником  директора  з  навчально-виховної роботи  та  індивідуальних консультаціях з вчителями-наставниками щодо складання календарних планів, конструювання уроків,  ведення шкільної документації,  взаємовідвідуванні уроків, формування власного портфоліо.  

 

 

Предметні тижні

 

Для заохочення учнів до поглибленого вивчення навчальних предметів у школі запроваджені  предметні тижні, під час яких проводилися інтегровані уроки, уроки з використанням новітніх технологій, позакласні заходи ( літературознавчі світлиці,  круглі столи, конференції, семінари, інформ-дайджести, віртуальні подорожі, радіогазети, відеорепортажі та ін). Адміністрацією школи та МО вчителів природничо-математичного та гуманітарного циклів було розроблено та впорядковано план проведення предметних тижнів, згідно якого працював колектив школи.

Термін

Предмет

1

05.09.-09.09

Фізична культура

2

19.09-23.09

Хімія

3

10.10-14.10

Біологія

4

17.10- 21.10

Географія

5

07.11-11.11

 Математика

6

14.11-18.11

Інформатика

7

05.12-10.12

Захист Вітчизни

8

12.12-16.12

Трудове навчання

9

16.01-20.01

Етика

10

23.01-27.01

Зарубіжна література

11

06.02-10.02

Англійська мова

12

13.02-17.02

ОТМ

13

06.03-10.03

Українська мова та література

14

03.04-07.04

Фізика

15

10.04-14.04

Музичне мистецтво

16

17.04-21.04

Історія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота методичних об'єднань

 

Упродовж семестру  в школі працювало 4 методичних об’єднання, методична рада, які координували та спрямовували роботу всього педагогічного колективу.

            На  засіданнях  методичного  об'єднання, методичних  радах, педагогічних радах, нарадах при директорові розглядалися наступні питання:

-          підвищення якості знань учнів з базових предметів;

-          впровадження інноваційних сучасних педагогічних технологій, моніторингових досліджень;

-          формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості ;

-          родинно-сімейне та моральне виховання ;

-          робота з обдарованими дітьми;

-          використання технологій продуктивного навчання з метою розвитку креативності учнів,

-          впровадження проектної діяльності учнів для підвищення мотивації до навчання;

-          забезпечення повноцінного фізичного та духовного  розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я.

З метою удосконалення педагогічної майстерності вчителів, для підвищення результативності навчально-виховного процесу протягом року актуальні питання навчання, виховання й розвитку учнів розглядалися на засіданнях МО гуманітарного циклу:

-          « Творчий розвиток соціально активної особистості з високим рівнем національної свідомості»

-          « Такі різні діти: що з ними робити?»

-          « Формування патріота, громадянина, творчої особистості на засадах традиційних духовних цінностей»

-          « Формування емоційної сфери особистості учня засобами шкільної освіти»

-          « Дитина в критичній ситуації. Як допомогти учням 9, 11 класів уникнути стресу під час ДПА та ЗНО»

-          « Підсумки роботи МО вчителів гуманітарного циклу в 2016-2017 н.р.»

 

 

Всеукраїнські конференції, вебінари

Заступник директора з НВР як куратор роботи  брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Духовність як ціннісна фундація сучасної освіти» в  листопаді 2016 року.  Результатом участі в конференції стала  надрукована у збірнику стаття  Хамурди Н.В. « Духовність як підґрунтя національно-патріотичного виховання».

    Вчителі школи Єрьоменко В.В., Полагейкіна В.А., Бабич А.З., Шпачінська Н.Є., Хамурда Н.В. брали участь у вебінарах.

 

 

Презентації досвіду вчителів, публікації

З метою обміну  передовим педагогічним досвідом, підвищення іміджу школи вчителі беруть участь у різних фахових конкурсах, активно пропагують власний досвід роботи через інтернет-видання, блоги, професійні сторінки у соцмережах. Блоги мають такі вчителі: Шпачінська Н.Є., Пацюк С.О., Поломана Н.В., Ісмаілова С.В., Єрьоменко В.В. Власним досвідом в інтернет-ресурсах діляться такі вчителі:  Поломана Н.В., Ісмаілова С.В., Хамурда Н.В., Шпачінська Н.Є., Кравченко О.В.,  

Лісова Т.Л..

         Ріст педагогічної майстерності відбувається через участь педагогів у творчих конкурсах, семінарах, вебінарах, науково-практичних конференціях         (Бабич А.З. , Хамурда Н.В., Ісмаілова С.В., Єрьоменко В.В.) Директор школи та заступник директора з НВР є учасниками педагогічних тренінгів при ДОіППО.

         Учителі школи Плахотник Т.В. ( географія, хімія,економіка), Пацюк С.О. (історія) , Полагейкіна В.А. (англійська мова), Ананьїна Ю.Ф.            (німецька мова),  Ісмаілова С.В., Поломана Н.В. (українська мова) були членами журі предметних міських олімпіад.

 На жаль, недостатньо високий рівень участі педагогів у фахових конкурсах.

 

 

 

Атестація педпрацівників

 Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327.

За результатами атестації 2017р. :

·      відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 4;

·      відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «провідний бібліотекар» - 1;

·      відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 1;

·      відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель методист» - 1.

А саме:

1.      Хамурда Н.В.,вчитель математики, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»та педагогічного звання «учитель-методист».

2.      Поломана Н.В., вчитель української мови та літератури, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії».

3.      Коротя І.Л.,вчитель фізичної культури, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії»та педагогічного звання «старший учитель».

4.      Єрьоменко В.В., вчитель фізичної культури, відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої категорії».

5.      Лупало Н.Д., провідний бібліотекар

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетувань учнів, батьків, колег; учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи.

         Вчителі, що атестувалися, демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами, підготували і провели творчі звіти. Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості.

 

Курсова перепідготовка

    Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2016/2017 навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

-  курси підвищення кваліфікації при ДОІППО- 6 вчителів;

-  тренінги при ДОІППО - 2 вчителів.

Коротя І.Л., вчитель фізичної культури

Поломана Н.В., вчитель зарубіжної літератури,

Єрьоменко В.В, учитель фізичної культури

Лісова Т.Л., заступник директора з  НВР

Хамурда Н.В., заступник директора з  НВР

Лупало Н.Д., бібліотекар 

    Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних об’єднань.

 

1.6.  Аналіз виховної роботи

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, виховна робота школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме:

1.Закони України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про фізичну культуру і спорт».
2. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
3. Указ Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015  "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 рр."
4. Указ Президента України від 12.06.2015 року № 334/2015  "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"
5. Постанова Верховної Ради України  від 12.05.2015 року № 373  "Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"
6. Лист МОНУ від 25.07.2016 року № 2.1/10-1828 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 н.р."
7. Лист МОНУ від 20.07.2016 року № 1/9-385 "Про проведення 1 вересня 2016 року першого уроку "
8. Матеріали для проведення першого уроку у 2016-2017 н.р.
9. Методичні матеріали з  організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 н.р.
10. Постанова Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2017 році"
11. Наказ МОНУ від 31.10.2011 року № 1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" і ішні.

 

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками:

❏      фізичне здоров’я дитини – здоров’я нації;

❏      виховання та розвиток особистості дитини;

❏      громадянське виховання;

❏      родинно-сімейне виховання;

❏      трудове виховання;

❏      художньо-естетичне виховання;

❏      морально-правове виховання;

❏      екологічне виховання;

❏      формування здорового способу життя;

❏      превентивне виховання.

 

Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було національно-патріотичне виховання.
 З метою визначення та реалізації стратегічних напрямків діяльності щодо  патріотичного виховання у закладі створена  системна робота , яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, засобів, методів виховання дітей у процесі навчальної та позакласної діяльності.

 

Також навчальний заклад проводить інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, спрямовану на формування  толерантності, поваги до культури, історії, мови, звичаїв та традицій як українців так і представників різних національностей за участю психологів, істориків, працівників ювенальної поліції.

 

Протягом року були проведені: свято Першого дзвоника; свято до Дня вчителя, цикл заходів до Олімпійського тижня, виховний захід вечір пам’яті жертв голодомору «Схилимо голови від скорботи»; свято «Святий Миколай в гості завітав», цикл заходів присвячених до Дня народження Т.Г. Шевченка; інформаційна година «Українське козацтво під покровом Пресвятої Богородиці», благодійні акції («Запали свічку», «Діти-дітям», «Птахи — наші-друзі», допомога воїнам АТО)  ,Свято останнього дзвоника, відкриття та закриття шкільної спартакіади, спортивні змагання з видів спорту та інші.

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки. Ведеться постійна робота по організації волонтерської допомоги людям похилого віку та учасникам АТО.

  У навчальному закладі з учнями організовано різноманітні форми правового навчання і виховання: класні години, проведення місячника права, зустрічі з юристами, лекції, бесіди на правову тематику: «Захист прав дітей, профілактика злочинності»,  зустрічі з працівниками правоохоронних органів,  індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями та відвідування проблемних сімей вдома. Соціальним педагогом  школи регулярно і ефективно проводяться корекційно - розвиваючі заняття з учнями групи ризику. Одним із аспектів виховної діяльності школи є профілактична робота щодо попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. З цією метою в школі працює Рада профілактики правопорушень, яка розглядає питання порушення внутрішкільного розпорядку, факти пропуску занять без поважних причин, координує роботу соціального педагога, щодо консультаційної допомоги дітям та сім’ям. 

Однією з активних форм роботи з учнями є проведення екскурсій.

Моніторинг проведення екскурсій

 

 

На базі школи працює 4 гуртки : хореографічний «Юна», ДПМ «Творю руками прекрасне», патріотичний «Юний Захисник Вітчизни», історичний «Юні пошуковці» та 2 спортивні секції з баскетболу.Гуртковою роботою в закладі охоплено близько 28% учнів. Діти займаються не лише в шкільних, а й в позашкільних гуртках.Залучаються до гурткової роботи учні “групи ризику”, більшість яких відвідують спортивні секції.

 

Зайнятість учнів у гуртковій роботі

 

Назва гуртка

2014-2015н.р.

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

Спортивні секції

30

30

35

ДПМ “Творю руками прекрасне”

45

45

45

Хорегорафічний “ЮНА”

40

40

45

Історичний “Юні пошуковці”

15

15

15

Патріотичний “Юні захисники Вітчизни”

15

15

15

 

В школі діє учнівське самоврядування « Шкільна  країна »  . Структура шкільного учнівського самоврядування – це учнівський комітет, під керівництвом якого в системі самоврядування діють центри з представників класів: центр знання «Адепт», центр дисципліни та порядку «Акцент», центр дозвілля «Асорті», суспільно-корисних та добрих справ «Турбота» та дитяча служба новин «Юнкор». Головне завдання самоврядування – розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

 

1.7. Завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    школа підтримує свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

- покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-    методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-    підвищення якості освітніх послуг;

-    підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-    активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-    покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

 

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній методичній темі «»

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи  на 2017/2018 навчальний рік є:

-          забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;

-          діяльність педагогічного колективу школи  щодо реалізації методичної теми міста «»;

-          забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

-          реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-          впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

-          дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

-          посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

-          сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-          підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-          створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-          активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

-          формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

-          посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;

-          розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

-          соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

-          сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

-          стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

-          посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

-          оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-          забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-          психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

-          оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-          психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

-          зміцнення матеріально-технічної бази закладу.